خانه

عنوان ماژول

توضیحات ماژول در این قسمت قرار میگیرد

درباره شایراد درباره شایراد
درباره شایراد

در حال حاضر شرکت توسعه فناوری سفير شایراد (به اختصار شایراد) با اخذ مجوز از شرکت پژوهش و توسعه ناجی به عنوان توزیع کننده کانال خدمت، ماموریت اصلی خود را تسهيل ارائه خدمات الکترونيکی ناجی، برای مردم در شرایط کنونی فراهم آورده است. این شرکت هم اکنون با جذب و همکاری نيروهای متخصص در زمينه های فناوری و توسعه بازار توانسته خدمات ارائه شده توسط شرکت پژوهش و توسعه ناجی را در بستری امن فراهم نماید. شرکت شایراد با توجه به پتانسيل بالای خود در زمينه ارائه محصولات و خدمات الکترونيکی ناجی از یک سو، و رشد بالا و روزافزون درخواست شرکت ها برای تامين نيازهای بازار خود از این خدمات از سوی دیگر، در نظر دارد، به منظور گسترش نفوذ خود در بازارهای مختلف ، سرویسهای خدمات شرکت پژوهش و توسعه ناجی را بصورت مجزا یا ترکيبی ارائه نماید.

افزودن ماژول جدید
0%